Share on

Top Youtube channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 POPS KidsPOPS Kids 10,800,000 11,020,434,521 7,603 Music 2014
2 NhacPro TubeNhacPro Tube 5,060,000 2,793,836,911 498 Music 2015
3 YEAH1 MUSICYEAH1 MUSIC 2,800,000 2,646,374,103 3,845 Music 2014
4 Zing MP3Zing MP3 2,610,000 1,611,387,749 1,670 Music 2013
5 Nam Việt MusicNam Việt Music 2,810,000 1,416,709,343 1,058 Music 2014
6 Giọng Hát Việt Nhí / The Voice Kids VietnamGiọng Hát Việt Nhí / The Voice Kids Vietnam 1,850,000 1,396,005,372 1,239 Music 2013
7 My TamMy Tam 0 1,035,142,670 382 Music 2013
8 AS MobileAS Mobile 3,670,000 1,032,529,967 2,052 Music 2014
9 Hiếu OrganHiếu Organ 1,090,000 941,969,775 1,342 Music 2014
10 Sen Vàng TiviSen Vàng Tivi 1,400,000 871,754,865 13,298 Music 2015
11 Bé Bào NgưBé Bào Ngư 1,110,000 727,050,501 472 Music 2012
12 Beat chất lượng caoBeat chất lượng cao 1,230,000 726,288,317 719 Music 2015
13 Đen Vâu OfficialĐen Vâu Official 2,350,000 660,999,536 75 Music 2014
14 Nguyễn Hương Ly OfficialNguyễn Hương Ly Official 3,220,000 636,093,516 97 Music 2015
15 BICH PHUONGBICH PHUONG 1,600,000 625,509,617 108 Music 2014
16 Vn KidsVn Kids 0 619,049,711 112 Music 2010
17 G5R SquadG5R Squad 1,920,000 601,365,158 194 Music 2016
18 Hồ Quang Hiếu TVHồ Quang Hiếu TV 2,280,000 590,601,981 264 Music 2014
19 KARAOKE TIẾN TÀIKARAOKE TIẾN TÀI 0 573,913,282 1,370 Music 2015
20 Gala Nhạc ViệtGala Nhạc Việt 860,000 553,245,664 954 Music 2013
21 Nam Việt Trữ TìnhNam Việt Trữ Tình 1,250,000 535,773,737 1,963 Music 2015
22 Vũ Duy Khánh OfficialVũ Duy Khánh Official 705,000 529,954,066 627 Music 2015
23 Organ Minh Công Nhạc Sống Thái NguyênOrgan Minh Công Nhạc Sống Thái Nguyên 0 485,591,922 474 Music 2015
24 Trúc NhânTrúc Nhân 1,120,000 456,939,246 43 Music 2013
25 Karaoke Tuấn CòKaraoke Tuấn Cò 0 449,731,242 688 Music 2016

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 POPS KidsPOPS Kids 1,800,000 1,836,739,086 1,267
2 NhacPro TubeNhacPro Tube 1,012,000 558,767,382 99
3 YEAH1 MUSICYEAH1 MUSIC 466,666 441,062,350 640
4 Zing MP3Zing MP3 372,857 230,198,249 238
5 Nam Việt MusicNam Việt Music 468,333 236,118,223 176
6 Giọng Hát Việt Nhí / The Voice Kids VietnamGiọng Hát Việt Nhí / The Voice Kids Vietnam 264,285 199,429,338 177
7 My TamMy Tam 0 147,877,524 54
8 AS MobileAS Mobile 611,666 172,088,327 342
9 Hiếu OrganHiếu Organ 181,666 156,994,962 223
10 Sen Vàng TiviSen Vàng Tivi 280,000 174,350,973 2,659
11 Bé Bào NgưBé Bào Ngư 138,750 90,881,312 59
12 Beat chất lượng caoBeat chất lượng cao 246,000 145,257,663 143
13 Đen Vâu OfficialĐen Vâu Official 391,666 110,166,589 12
14 Nguyễn Hương Ly OfficialNguyễn Hương Ly Official 644,000 127,218,703 19
15 BICH PHUONGBICH PHUONG 266,666 104,251,602 18
16 Vn KidsVn Kids 0 61,904,971 11
17 G5R SquadG5R Squad 480,000 150,341,289 48
18 Hồ Quang Hiếu TVHồ Quang Hiếu TV 380,000 98,433,663 44
19 KARAOKE TIẾN TÀIKARAOKE TIẾN TÀI 0 114,782,656 274
20 Gala Nhạc ViệtGala Nhạc Việt 122,857 79,035,094 136
21 Nam Việt Trữ TìnhNam Việt Trữ Tình 250,000 107,154,747 392
22 Vũ Duy Khánh OfficialVũ Duy Khánh Official 141,000 105,990,813 125
23 Organ Minh Công Nhạc Sống Thái NguyênOrgan Minh Công Nhạc Sống Thái Nguyên 0 97,118,384 94
24 Trúc NhânTrúc Nhân 160,000 65,277,035 6
25 Karaoke Tuấn CòKaraoke Tuấn Cò 0 112,432,810 172