Share on

Top Youtube channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 POPS KidsPOPS Kids 9,510,000 9,157,050,789 7,256 Music 2014
2 NhacPro TubeNhacPro Tube 4,610,000 2,610,400,468 465 Music 2015
3 YEAH1 MUSICYEAH1 MUSIC 2,600,000 2,499,682,764 4,147 Music 2014
4 Zing MP3Zing MP3 2,470,000 1,545,723,980 1,614 Music 2013
5 Nam Việt MusicNam Việt Music 2,580,000 1,331,464,290 945 Music 2014
6 Giọng Hát Việt Nhí / The Voice Kids VietnamGiọng Hát Việt Nhí / The Voice Kids Vietnam 1,660,000 1,285,784,468 1,210 Music 2013
7 Sen Vàng TiviSen Vàng Tivi 1,270,000 996,125,332 13,803 Music 2015
8 My TamMy Tam 0 959,398,936 362 Music 2013
9 AS MobileAS Mobile 2,750,000 677,852,264 1,743 Music 2014
10 Beat chất lượng caoBeat chất lượng cao 1,120,000 655,108,813 602 Music 2015
11 Bé Bào NgưBé Bào Ngư 939,000 597,642,258 439 Music 2012
12 Hiếu OrganHiếu Organ 0 585,995,094 1,056 Music 2014
13 KARAOKE TIẾN TÀIKARAOKE TIẾN TÀI 0 573,913,282 1,370 Music 2015
14 BICH PHUONGBICH PHUONG 1,460,000 524,664,622 95 Music 2014
15 Vũ Duy Khánh OfficialVũ Duy Khánh Official 672,000 511,868,160 587 Music 2015
16 Nam Việt Trữ TìnhNam Việt Trữ Tình 1,170,000 495,148,940 1,902 Music 2015
17 Vn KidsVn Kids 0 475,687,276 76 Music 2010
18 Đen Vâu OfficialĐen Vâu Official 1,680,000 472,946,403 73 Music 2014
19 Hồ Quang Hiếu TVHồ Quang Hiếu TV 1,440,000 472,675,131 241 Music 2014
20 Gala Nhạc ViệtGala Nhạc Việt 732,000 465,573,667 923 Music 2013
21 G5R SquadG5R Squad 1,430,000 457,078,805 177 Music 2016
22 SKY BoleroSKY Bolero 1,080,000 453,264,873 2,398 Music 2015
23 Nguyễn Hương Ly OfficialNguyễn Hương Ly Official 2,560,000 420,371,896 55 Music 2015
24 Khá BảnHKhá BảnH 1,990,346 392,466,531 410 Music 2014
25 Organ Minh Công Nhạc Sống Thái NguyênOrgan Minh Công Nhạc Sống Thái Nguyên 0 390,248,767 320 Music 2015

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 POPS KidsPOPS Kids 1,902,000 1,831,410,157 1,451
2 NhacPro TubeNhacPro Tube 1,152,500 652,600,117 116
3 YEAH1 MUSICYEAH1 MUSIC 520,000 499,936,552 829
4 Zing MP3Zing MP3 411,666 257,620,663 269
5 Nam Việt MusicNam Việt Music 516,000 266,292,858 189
6 Giọng Hát Việt Nhí / The Voice Kids VietnamGiọng Hát Việt Nhí / The Voice Kids Vietnam 276,666 214,297,411 201
7 Sen Vàng TiviSen Vàng Tivi 317,500 249,031,333 3,450
8 My TamMy Tam 0 159,899,822 60
9 AS MobileAS Mobile 550,000 135,570,452 348
10 Beat chất lượng caoBeat chất lượng cao 280,000 163,777,203 150
11 Bé Bào NgưBé Bào Ngư 134,142 85,377,465 62
12 Hiếu OrganHiếu Organ 0 117,199,018 211
13 KARAOKE TIẾN TÀIKARAOKE TIẾN TÀI 0 143,478,320 342
14 BICH PHUONGBICH PHUONG 292,000 104,932,924 19
15 Vũ Duy Khánh OfficialVũ Duy Khánh Official 168,000 127,967,040 146
16 Nam Việt Trữ TìnhNam Việt Trữ Tình 292,500 123,787,235 475
17 Vn KidsVn Kids 0 52,854,141 8
18 Đen Vâu OfficialĐen Vâu Official 336,000 94,589,280 14
19 Hồ Quang Hiếu TVHồ Quang Hiếu TV 288,000 94,535,026 48
20 Gala Nhạc ViệtGala Nhạc Việt 122,000 77,595,611 153
21 G5R SquadG5R Squad 476,666 152,359,601 59
22 SKY BoleroSKY Bolero 270,000 113,316,218 599
23 Nguyễn Hương Ly OfficialNguyễn Hương Ly Official 640,000 105,092,974 13
24 Khá BảnHKhá BảnH 398,069 78,493,306 82
25 Organ Minh Công Nhạc Sống Thái NguyênOrgan Minh Công Nhạc Sống Thái Nguyên 0 97,562,191 80